top of page

Acerca de

Privacy Policy

Chính sách bảo mật

Khi sử dụng dịch vụ của chúng tôi, bạn tin tưởng cung cấp thông tin của bạn cho chúng tôi. Chúng tôi hiểu rằng đây là một trách nhiệm lớn và chúng tôi nỗ lực bảo vệ thông tin của bạn cũng như để bạn nắm quyền kiểm soát.

Chính sách bảo mật này nhằm mục đích giúp bạn hiểu rõ những thông tin chúng tôi thu thập, lý do chúng tôi thu thập và cách bạn có thể cập nhật, quản lý, xuất và xóa thông tin của mình.

Questions? Send us a message

Please contact us if you have questions and requests about privacy and data.

 • Facebook
 • Instagram
Thanks for submitting!
Bạn muốn thay đổi quyền riêng tư? 

Thông tin chúng tôi thu thập

Thông tin bạn cung cấp trực tiếp với chúng tôi: Khi bạn tạo tài khoản hoặc hồ sơ với chúng tôi, chúng tôi có thể yêu cầu thông tin như tên, tên đăng kí và địa chỉ email của bạn.
 

Thông tin về việc sử dụng dịch vụ của bạn: Chúng tôi sẽ thu thập thông tin về việc sử dụng Dịch vụ của bạn thông qua phần mềm trên thiết bị. 

 

 • Thông tin thiết bị: Kiểu phần cứng, thông tin phần cứng thiết bị, phiên bản phần mềm hiện tại, địa chỉ MAC, địa chỉ IP, cookie và phiên bản hệ điều hành bạn sử dụng để truy cập Dịch vụ.

 

 • Bản ghi âm giọng nói mà bạn đã chia sẻ khi kích hoạt và sử dụng chức năng thu âm trong mục "Moments" và "Questions". 

Chúng tôi sử dụng dữ liệu để phát triển các dịch vụ tốt hơn

Chúng tôi sử dụng thông tin thu thập được cho các mục đích sau:

 • Giúp bạn hoặc thiết bị của bạn đăng ký Dịch vụ của chúng tôi

 • Cung cấp Dịch vụ hoặc tính năng bạn yêu cầu

 • Phân tích các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi để giúp chúng tôi hiểu rõ hơn về khách hàng của mình nhằm cung cấp các kết nối, dịch vụ và trải nghiệm phù hợp nhất cho bạn

 • Yêu cầu bạn cho ý kiến của mình về sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi và thực hiện các cuộc khảo sát khách hàng, với sự đồng ý riêng của bạn nếu cần

 • Cung cấp các bản cập nhật phần mềm, dịch vụ bảo trì và hỗ trợ cho các thiết bị của bạn

 • Tuân thủ luật pháp và quy trình pháp lý
   

Chúng tôi sẽ tiết lộ thông tin của bạn trong nội bộ, nhưng chỉ cho những người cần thông tin đó để cung cấp thêm Dịch vụ hoặc để hỗ trợ các yêu cầu của bạn.

Chúng tôi cũng sẽ tiết lộ thông tin của bạn cho Firebasechỉ trong phạm vi cần thiết để cung cấp Dịch vụ của chúng tôi:


• Các bên khác khi do pháp luật quy định hoặc cần thiết để bảo vệ dịch vụ của chúng tôi: Ví dụ, có thể cần thiết phải tiết lộ thông tin của bạn theo luật, quy trình pháp lý hoặc án lệnh của tòa án từ các cơ quan chính phủ. Họ cũng có thể tìm kiếm thông tin của bạn từ chúng tôi cho các mục đích thực thi pháp luật, an ninh quốc gia, chống khủng bố hoặc các vấn đề khác có liên quan đến an ninh công cộng.
• Các bên khác được bạn đồng ý hoặc theo chỉ dẫn của bạn: Ngoài nội dung công khai được quy định trong Chính sách bảo mật này, chúng tôi có thể chia sẻ thông tin về bạn với các bên thứ ba khi bạn đồng ý riêng hoặc yêu cầu việc chia sẻ đó.

Chia sẻ thông tin cho bên thứ ba

Chúng tôi rất coi trọng công tác bảo vệ dữ liệu. Chúng tôi đã đưa ra các biện pháp bảo vệ vật lý và kỹ thuật để bảo mật thông tin chúng tôi thu thập được. Tuy nhiên, xin lưu ý rằng mặc dù chúng tôi thực hiện các biện pháp hợp lý để bảo vệ thông tin của bạn nhưng không có trang web, truyền tải Internet, hệ thống máy tính hoặc kết nối không dây nào là hoàn toàn bảo mật cả.

Bảo mật thông tin

Thông tin cá nhân của bạn thuộc về bạn. Bạn có thể yêu cầu chúng tôi cung cấp chi tiết về những gì chúng tôi đã thu thập và bạn có thể yêu cầu chúng tôi xóa nó hoặc sửa bất kỳ điểm không chính xác nào. Tuy nhiên, việc yêu cầu xóa thông tin cá nhân của bạn cũng có thể dẫn đến mất quyền truy cập vào Dịch vụ mà chúng tôi cung cấp. Chúng tôi sẽ không xóa dữ liệu mà chúng tôi phải giữ lại theo quy định của pháp luật.

Quyền của bạn là gì

Chúng tôi giữ thông tin của bạn trong bao lâu

Chúng tôi sẽ không giữ thông tin cá nhân của bạn lâu hơn mức cần thiết cho mục đích thu thập thông tin. Điều này có nghĩa là thông tin sẽ bị hủy hoặc bị xóa khỏi hệ thống của chúng tôi khi nó không còn cần thiết nữa.

Chúng tôi thực hiện các bước thích hợp để đảm bảo rằng chúng tôi xử lý và lưu giữ thông tin về bạn dựa trên logic sau:

1. Ít nhất là khoảng thời gian mà thông tin được sử dụng để cung cấp dịch vụ cho bạn
2. Theo quy định của pháp luật hoặc liên quan đến các nghĩa vụ theo luật định của chúng tôi
3. Thời hạn cần thiết cho mục đích thu thập, là xử lý thông tin, hoặc lâu hơn nếu được quy định theo luật hiện hành, hoặc cho mục đích thống kê, tùy thuộc vào các biện pháp bảo vệ thích hợp.

Cookies

Cookie là những tập tin nhỏ lưu trữ thông tin trên máy tính, TV, điện thoại di động hoặc thiết bị khác của bạn. Chúng cho phép thực thể đặt cookie trên thiết bị của bạn nhận ra bạn trên các trang web, dịch vụ, thiết bị, và phiên duyệt web khác nhau. Cookie phục vụ cho nhiều mục đích hữu ích. Ví dụ:

 • Cookie có thể nhớ thông tin đăng nhập của bạn, do vậy bạn không cần phải nhập những thông tin đó mỗi khi bạn đăng nhập dịch vụ.

 • Cookie giúp chúng tôi và các bên thứ ba biết được phần nào trong Dịch vụ của chúng tôi là phổ biến nhất, vì cookie giúp chúng tôi xem các trang và tính năng mà khách đang truy cập và lượng thời gian khách đang dành cho các trang đó. Việc nghiên cứu loại thông tin này giúp chúng tôi điều chỉnh Dịch vụ và cung cấp cho bạn trải nghiệm tuyệt vời hơn.

 • Cookie giúp chúng tôi và các bên thứ ba biết được quảng cáo mà bạn đã thấy, vì vậy bạn không nhận được cùng một quảng cáo mỗi khi bạn truy cập Dịch vụ.

 • Cookie giúp chúng tôi và các bên thứ ba cung cấp cho bạn nội dung và quảng cáo có liên quan bằng cách thu thập thông tin về việc bạn sử dụng Dịch vụ của chúng tôi cũng như các trang web và ứng dụng khác.

 • Khi bạn sử dụng trình duyệt web để truy cập Dịch vụ, bạn có thể cấu hình trình duyệt của mình để chấp nhận tất cả các cookie, từ chối tất cả các cookie hoặc thông báo cho bạn khi một cookie được gửi. Mỗi trình duyệt là khác nhau nên bạn hãy kiểm tra menu trợ giúp trong trình duyệt của mình để tìm hiểu cách thay đổi tùy chọn cookie của bạn. Hệ điều hành ở thiết bị của bạn có thể chứa các kiểm soát cookie bổ sung. Xin lưu ý rằng một số Dịch vụ được thiết kế để hoạt động bằng việc sử dụng cookie, vì vậy việc vô hiệu hóa cookie có thể ảnh hưởng đến khả năng sử dụng Dịch vụ của bạn hoặc một số phần nhất định của Dịch vụ.

bottom of page